Statistici na KMA - Obsah stránek
Statistici na KMA stat.kma.zcu.cz  English
Home  Lidé  Oč jde  Výuka  Víte že?  Statistický seminář  Písemky...  Podrobný obsah

Obsah stránek


Statistiky na KMA je míněna neformální skupinka lidí z katedry matematiky(ext) FAV ZČU, kteří se zabývají pravděpodobností a statistikou.

Home
 •  Úvodní stránka
 •  Obsah stránek
 •  English Info
 •  Prohlášení

Lidé
 •  Statistici

Oč jde
 •  Matematická statistika
 •  Teorie pravděpodobnosti
 •  Náhodné procesy
 •  Finanční matematika
 •  Pojistná matematika
 •  Ekonometrie

Výsledky, rezervace
 •  Výsledky vstupních testů 2020/2021
 •  Výsledky písemek PSA
 •  Výsledky písemek PSE
 •  Výsledky písemek ZM1
 •  Výsledky písemek ZM2

Výuka
 •  O výuce
 •  Studijní obory
 •  Předměty
 •  - Úvodní kursy
 •  - Pravděpodobnost, statistika, náhodné procesy
 •  - Aplikace pravděpodobnosti a statistiky
 •  - Státnice, diplomové práce apod.
 •  Mapa předmětů
 •  Diplomové práce
 •  Studijní texty

Víte že?
 •  Vynález pravděpodobnosti
 •  Náhoda je jistota
 •  Google a náhodné procesy

Statistický seminář
 •  Seminář

2006-09-19 MF - Prohlášení