Statistici na KMA - Pojistná matematika
Statistici na KMA stat.kma.zcu.cz  English
Home  Lidé  Oč jde  Výuka  Víte že?  Statistický seminář  Písemky...  Podrobný obsah


Oč jde
 •  Teorie pravděpodobnosti
 •  Matematická statistika
 •  Náhodné procesy
 •  Finanční matematika
 •  Pojistná matematika
 •  Ekonometrie

Pojistná matematika


Další oblasti statistiků
Víte že?
Lidé obvykle uzavírají pojištění, když se chtějí zabezpečit proti možným škodám, o nichž není předem jasné, v jaké výši a jestli vůbec nastatnou.

Zřejmě se v pojištění pracuje s náhodnými událostmi, do hry tak vstupuje teorie pravděpodobnosti. Ta umožňuje popsat riziko s pojistkou spojené a vysvětluje princip, na němž je založena činnost pojišťoven - sdružením velkého počtu pojistek se průměrné riziko snižuje.

Pojistná matematika se zabývá různými aspekty pojištění. Studuje např. modely pro výši škod a pojistných nároků, z hlediska pojišťovny řeší problémy spojené se stanovením pojistného, udržováním peněžních rezerv na výplatu pojistných plnění apod.

Metody používané v pojistné matematice sahají od jednoduchých výpočtů, přes aplikace statistiky při hledání odhadů parametrů z pozorovaných dat, až po složité modely náhodných procesů rozebírající třeba otázky doby do zruinování pojišťovny.

Aspoň některé z těchto metod se na katedře matematiky(ext) probírají v předmětu Pojistná matematika, a několik z nejjednodušších již v předmětu Finanční a pojistná matematika.

2004-09-09 MF - Prohlášení