Statistici na KMA - Mapa předmětů
Statistici na KMA stat.kma.zcu.cz  English
Home  Lidé  Oč jde  Výuka  Víte že?  Statistický seminář  Písemky...  Podrobný obsah


Výuka
 •  O výuce
 •  Studijní obory
 •  Matematika a finanční studia (Bc.)
 •  Matematika a finanční studia (Nav.)
 •  Předměty
 •  Mapa předmětů
 •  Diplomové práce
 •  Studijní texty

Mapa předmětů


Následující obrázek ukazuje logickou návaznost hlavních statistických předmětů. Nejde o závislosti ve smyslu podmiňujících předmětů (většina předmětů takové striktní požadavky ani nemá), pouze znázorňuje, jakých poznatků daný předmět využívá, a tedy možné pořadí v případě, že student plánuje absolvovat jich více.

Některé předměty jsou klikací :-)

Zaměnit v obrázku zkratky/názvy:

Schéma statistických předmetů KMA/PSA Pravděpodobnost a statistika A KMA/STAV Výpočtová statistika KMA/TP Teorie pravděpodobnosti KMA/PMO Pravděpodobnostní modely KMA/PM Pojistná matematika KMA/USA Úvod do stochastické analýzy KMA/SP Stochastické procesy KMA/SA1 Statistická analýza 1 KMA/SA2 Statistická analýza 2 KMA/VSM Vybrané statistické metody KMA/MSM Mnohorozměrné statistické metody KMA/MME Matematické modely v ekonometrii KMA/SPS Seminární práce ze statistiky KMA/FIPM Finanční a pojistná matematika KMA/FM Finanční matematika Teorie pravděpodobnosti Náhodné procesy Matematická statistika Finanční matematika

2007-10-24 MF - Prohlášení