Statistici na KMA - Ekonometrie
Statistici na KMA stat.kma.zcu.cz  English
Home  Lidé  Oč jde  Výuka  Víte že?  Statistický seminář  Písemky...  Podrobný obsah


Oč jde
 •  Teorie pravděpodobnosti
 •  Matematická statistika
 •  Náhodné procesy
 •  Finanční matematika
 •  Pojistná matematika
 •  Ekonometrie

Ekonometrie


Další oblasti statistiků
Víte že?
Ekonometrie je oblastí, v níž se metody matematické statistiky aplikují na ekonomická data. Cílem může být ověření ekonomických teorií na základě pozorovaných dat či odhalení nových vazeb mezi ekonomickými veličinami.

Ze statistických metod zde ve velké míře nachází uplatnění hlavně regrese a teorie časových řad (což jsou ale zase náhodné procesy :-).

2004-09-09 MF - Prohlášení