Statistici na KMA - Teorie pravděpodobnosti
Statistici na KMA stat.kma.zcu.cz  English
Home  Lidé  Oč jde  Výuka  Víte že?  Statistický seminář  Písemky...  Podrobný obsah


Oč jde
 •  Teorie pravděpodobnosti
 •  Matematická statistika
 •  Náhodné procesy
 •  Finanční matematika
 •  Pojistná matematika
 •  Ekonometrie

Teorie pravděpodobnosti


Další oblasti statistiků
Víte že?
Teorie pravděpodobnosti je tou částí matematiky, která přináší matematický model pro počítání s nejistými událostmi. Je tak základem pro další disciplíny, které s náhodou pracují, jako jsou náhodné procesy, matematická statistika, z aplikací jmenujme v našem případě finanční matematiku, pojistnou matematiku.

Je zvláštní, že mnozí si spojují teorii pravděpodobnosti jen s příklady s taháním míčků z uren či počítání šancí ve sportce, což jsou však spíše cvičení na kombinatoriku. Ve skutečnosti zvládá teorie pravděpodobnosti jevy mnohem složitější (a zajímavější) a sahá hluboko do matematiky. Založena je ale na třech jednoduchých Kolmogorovových axiomech, tj. vychází z teorie míry. Při práci s náhodnými veličinami se neobejde bez abstraktního Lebesgueova integrálu, při zkoumání konvergencí se uplatní mnohé poznatky z funkcionální analýzy.

V předmětech. které statistici učí, se některé části z teorie pravděpodobnosti alespoň v minimální míře objevují v úvodních kurzech pravděpodobnosti a statistiky, důkladnější úvod je zařazen do předmětu Teorie pravděpodobnosti. Samozřejmě další předměty jsou na ní založeny.

2004-09-09 MF - Prohlášení