Statistici na KMA - Matematická statistika
Statistici na KMA stat.kma.zcu.cz  English
Home  Lidé  Oč jde  Výuka  Víte že?  Statistický seminář  Písemky...  Podrobný obsah


Oč jde
 •  Teorie pravděpodobnosti
 •  Matematická statistika
 •  Náhodné procesy
 •  Finanční matematika
 •  Pojistná matematika
 •  Ekonometrie

Matematická statistika


Další oblasti statistiků
Víte že?
Statistika se zabývá získáváním znalostí z empirických dat, jejím principem je učinit ze vzorku závěr o celku. Matematickou statistiku tvoří soubor metod pro zpracování hromadných dat, v nichž se závěry vyvozují na základě teorie pravděpodobnosti. Předpokládá, že data obsahují nepřesnosti a nejistoty, které jsou způsobeny náhodnými vlivy.

Matematická statistika je tak více než jen počítání průměrů a směrodatných odchylek, jde o hledání zákonitostí v datech. Statistika zjišťuje, jakému modelu data odpovídají - dva základní úkoly jsou úloha odhadu a testování hypotéz - a předvídá výsledky budoucích pokusů. Její role ale začíná už při plánování experimentu, v rámci nějž mají být data získána, a to v podobě řízení variability dat (a tím dosažení pozdější přesnosti závěrů).

Vzhledem k tomu, že potřeba zpracovávat pozorování, shrnout data a postihnout, co říkají, zanedbat nepodstatné detaily a odhalit společné vlastnosti je přítomná v mnoha vědních oborech, nachází metody matematické statistiky praktické uplatnění v široké třídě oblastí.

2004-09-09 MF - Prohlášení