Statistici na KMA - Statistici
Statistici na KMA stat.kma.zcu.cz  English
Home  Lidé  Oč jde  Výuka  Víte že?  Statistický seminář  Písemky...  Podrobný obsah


Lidé
 •  Statistici

Statistici


Stručný přehled členů katedry matematiky(ext), kteří působí v oblasti pravděpodobnosti a statistiky. Případné další informace o nich se mohou nacházet na jejich osobních stránkách nebo na WWW stránkách KMA.

ZAMěSTNANCI

František Vávra  Doc. Ing., CSc.
František Vávra
vyučen na VŠSE v Plzni technické kybernetice
Více o F.V.: Privátní stránkaNa KMA & oldZČU

Michal Friesl  Mgr., Ph.D.
Michal Friesl
vyučen na MFF UK teorii pravděpodobnosti a náhodným procesům,
Více o M.F.: Privátní stránkaNa KMA & oldZČU

Patrice Marek  Ing., Ph.D.
Patrice Marek
vyučen na FAV ZČU finanční informatice a statistice
Více o P.M.: Na KMA & oldZČU

Blanka Šedivá  RNDr., Ph.D.
Blanka Šedivá
vyučena na MFF UK matematické analýze,
Více o B.Š.: Privátní stránkaNa KMA & oldZČU

Zdeněk Kobeda  RNDr.
Zdeněk Kobeda
vyučen na MFF UK numerické matematice,
Více o Z.K.: Na KMA & oldZČU

Tomáš Ťoupal  Ing., Ph.D.
Tomáš Ťoupal
vyučen na FAV ZČU finanční informatice a statistice
Více o T.Ť.: Na KMA & oldZČU


PříBUZNí

Jan Pospíšil  Ing, Ph.D.
Jan Pospíšil
 
Více o J.P.: Na KMA & oldZČU

Petr Stehlík  Doc. RNDr., Ph.D.
Petr Stehlík
 
Více o P.S.: Na KMA & oldZČU


MINULí

Stanislav Kraus  Ing.
Stanislav Kraus
 
Více o S.K.: old

Vladimír Václavík  Ing.
Vladimír Václavík
Více o V.V.: Na KMA & oldZČU

Eva Wagnerová  Ing.
Eva Wagnerová
Více o E.W.: Na KMA & oldZČU

Jiří Panoš  Ing.,MSc
Jiří Panoš
Více o J.P.: Na KMA & oldZČU

Jiří Reif  Doc. RNDr., CSc.
Jiří Reif
 
Více o J.R.: old

Martina Neumanová  Ing.
Martina Neumanová
Více o M.N.: Na KMA & oldZČU

Zdeněk Hanzal  Ing.
Zdeněk Hanzal
Více o Z.H.: Na KMA & oldZČU

Sodikjon Kurbanov  RNDr., Ph.D.
Sodikjon Kurbanov
 
Více o S.K.: old

Kateřina Vokáčová  Ing.
Kateřina Vokáčová
Více o K.V.: Na KMA & oldZČU

Josef Pavelec  Ing.
Josef Pavelec
Více o J.P.: Na KMA & oldZČU


2017-01-17 MF - Prohlášení