Statistici na KMA - Statistický seminář
Statistici na KMA stat.kma.zcu.cz  English
Home  Lidé  Oč jde  Výuka  Víte že?  Statistický seminář  Písemky...  Podrobný obsah


Statistický seminář
 •  Seminář

Statistický seminář


Čas od času se i statistici sejdou na svém semináři.

Chystané semináře

Středy od 13:55 v UN656

26.4.2017   F. VáVRA
Závislost, nezávislost, propojenost

Proběhlé semináře

4.12.2003   V. VáCLAVíK
Odhady parametrů dvouparametrického a tříparametrického Weibullova rozdělení
11.12.2003   M. FRIESL
Bayesovský přístup k volbě modelu
18.12.2003   S. KRAUS
Kritéria volby modelu v regresní analýze
25.5.2004   M. FRIESL
Neparametrické bayesovské metody v analýze dat o přežití
2.11.2004   V. VáCLAVíK
Metody Monte Carlo a markovské řetězce
5.4.2006   M. FRIESL
Neparametrické bayesovské odhady v případě proporcionálního cenzorování
19.4.2006   V. VáCLAVíK
Identifikace modelu náhodné veličiny s prahovým parametrem
3.5.2006   S. KURBANOV
The branching processes with nonhomogeneous migration and infinite variance
17.3.2008   J. KALINA
Robustní regrese a diagnostické nástroje
6.10.2009   F. VáVRA
Doktorandský semenář - Jádrové odhady hustot, spojité proměnné I.
13.10.2009   F. VáVRA
Doktorandský semenář - Jádrové odhady hustot, spojité proměnné II.
20.10.2009   F. VáVRA
Doktorandský semenář - Jádrové odhady hustot, spojité proměnné, některá užití
03.11.2009   T. ŤOUPAL
Doktorandský semenář - Pravděpodobnosti překročení, některé známé modely
10.11.2009   T. ŤOUPAL
Doktorandský semenář - Pravděpodobnosti překročení, užití jádrových hustot
24.11.2009   P. MAREK
Doktorandský semenář - Cenzura při ověřování simulací
1.12.2009   P. MAREK
Doktorandský semenář - Cenzura ve statistických odhadech, obecně
1.12.2009   F. VáVRA
Doktorandský semenář - Součty náhodných proměnných 1
8.12.2009   E. WAGNEROVá
Doktorandský semenář - Dvourozměrná "exponenciální rozdělení"
15.12.2009   E. WAGNEROVá
Doktorandský semenář - Dvourozměrná rozdělení, copuly a míry "závislosti"
12.1.2010   Y. VASILENKO
Doktorandský semenář - Typologie rizik. Ekonomické důvody a matematizující formulace
19.1.2010   Y. VASILENKO
Doktorandský semenář - Míry rizik. Matematická teorie. Obecné vlastnosti. Důvody k zavedení
26.1.2010   F. VáVRA
Doktorandský semenář - Součty náhodných proměnných II.
2.2.2010   F. VáVRA
Doktorandský semenář - Součty náhodných proměnných III.
9.2.2010   P. MAREK
Doktorandský semenář - Cenzurovaná pozorování, exponenciální rozdělení
25.2.2010   F. VáVRA
Doktorandský semenář - Oblasti spolehlivosti pro parametrické odhady
4.3.2010   F. VáVRA
Doktorandský semenář - Všeobecně přijímané statistické bludy
11.3.2010   F. VáVRA
Doktorandský semenář - Součty náhodných proměnných III.
18.3.2010   Y. VASILENKO
Doktorandský semenář - Míry rizik. Matematická teorie. Obecné vlastnosti. Důvody k zavedení.
25.3.2010   E. WAGNEROVá
Doktorandský semenář - Distorze pravděpodobnostních modelů
1.4.2010   T. ŤOUPAL
Doktorandský semenář - Neparametrický odhad spolehlivosti
15.4.2010   Y. VASILENKO
Doktorandský semenář - Statistické odhady kvantilů, parametrický a neparametrický přístup
22.4.2010   B. ŠEDIVá
Doktorandský semenář - Intenzity poruch, užití v energetice
29.4.2010   F. VáVRA
Doktorandský semenář - Jádrové odhady distribucí - volby parametru vyhlazení
8.2.2011   T. ŤOUPAL
Doktorandský semenář - Metoda Monte Carlo I
22.2.2011   F. VáVRA
Doktorandský semenář - Aproximace distribuční funkce distribucí NR
1.3.2011   P. MAREK
Doktorandský semenář - Statistické modely
8.3.2011   T. ŤOUPAL
Doktorandský semenář - Metoda Monte Carlo II
15.3.2011   F. VáVRA
Doktorandský semenář - Extrémy v náhodných procházkách
22.3.2011   E. WAGNEROVá
Doktorandský semenář - Teorie kopul
29.3.2011   Z. HANZAL
Doktorandský semenář - Logit-probit regrese
19.4.2011   E. WAGNEROVá, Z. HANZAL
Doktorandský semenář - Poznámky z konference na Cambridge
3.5.2011   F. VáVRA
Doktorandský semenář - Poissonovo rozdělení v ploše - po několikáté
17.5.2011   B. ŠEDIVá
Doktorandský semenář - Ekonomické modely
31.5.2011   STUDENTSTVO
Doktorandský semenář - Prezentace DP a BP
1.11.2011   F. VáVRA
Doktorandský semenář - Stavový model časové řady
15.11.2011   P. MAREK
Doktorandský semenář - Poissonovo rozdělení pravděpodobnosti
29.11.2011   F. VáVRA
Doktorandský semenář - Práce a statistika u stupnic
6.12.2011   T. ŤOUPAL
Doktorandský semenář - Spolehlivost a stacionarita časových řad
10.1.2012   E. WAGNEROVá
Doktorandský semenář - Teorie copul
24.1.2012   Z. HANZAL
Doktorandský semenář - Statistický odhad rizika
20.3.2012   F. VáVRA
Doktorandský semenář - Distribuční funkce I.
3.4.2012   F. VáVRA
Doktorandský semenář - Distribuční funkce II.
10.3.2014   F. VáVRA
Doktorandský semenář - Stupnice ve statistice
17.3.2014   F. VáVRA
Doktorandský semenář - Multinomické rozdělení
31.3.2014   F. VáVRA
Doktorandský semenář - Dirichletovo rozdělení
7.4.2014   F. VáVRA
Doktorandský semenář - Odhady parametrů multinomického rozdělení
5.5.2014   F. VáVRA
Doktorandský semenář - Multinomické rozdělení
2.6.2014   F. VáVRA
Doktorandský semenář - Beta rozdělení
24.11.2014   F. VáVRA
Oblasti spolehlivosti pro odhady parametrů trinomického rozdělení
3.12.2014   F. VáVRA
Diskrétní jádrové odhady
10.12.2014   O. CAGCAG YOLCU
Artificial neural networks for time series forecasting
14.5.2015   F. VáVRA
Dvourozměrné Poissonovo rozdělení 1
2.6.2015   M. FRIESL
Směsi dvourozměrných Poissonových rozdělení
2.11.2015   F. VáVRA
Sdružování jednorozměrných diskrétních rozdělení do dvourozměrných, dosažitelné hodnoty korelací
1.3.2017   F. VáVRA
Závislost, nezávislost, propojenost
15.3.2017   F. VáVRA
Závislost, nezávislost, propojenost
29.3.2017   F. VáVRA
Závislost, nezávislost, propojenost
12.4.2017   F. VáVRA
Závislost, nezávislost, propojenost

2012-10-20 MF - Prohlášení