miniSTAG   Předmět:
/
  Č.studenta:
Další hledání...
⚿ Nepřihlášený

DEMO - Pozor, prezentovaná data nejsou z ostré databáze

O aplikaci miniSTAG

Když nám modré stránky zrušili, nezbývá, než si vyrobit svoje. A lepší :-)

Tady by asi bylo dobré něco napsat... Zatím jen:

Stav:
Vánoce 2009 První pokusy.
Leden 2009 Plus-minus by stránky měly fungovat, i když chybičky se samozřejmě najdou. Až bude nějaký volný čas, předpokládám doplnit diplomky, obory, seznamy učitelů apod. Zdá se např. také, že by mohlo být možné pracovat (po přihlášení se ke STAGu) i se známkami, ale to jsem ještě neprozkoumal...
Květen 2009 Vše zmíněné doděláno.
Červenec 2009 Přidáno API & filtry.
Říjen 2009 Zkušebně přidána prezentace veřejně přístupných výsledků evaluace výuky a vyzkoušeno zobrazovat prostřednictvím miniSTAGu data z evidenčního systému publikační činnosti OBD :-)
Únor 2010 Doplněny rozvrhy místností a studijní plány. K rozvrhům přidány výpisy pro zvolené datumy (kalendář učitele, studenta, předmětu, místnosti, katedry).
Duben 2010 Klikací filtrovací formuláře u jednotlivých tabulek, grafický přehled známek.
Později 2010 Do API doplněn CSV výstup, u vlastního formátu výstupu možno vyžádat hodnoty z dalších tabulek.
Během 2011 Drobná doplnění (u diplomek zásady vypracování a literatura, učitelem oponované práce; body u známkování, přijímačkové obory) a opravy.
Červenec 2011 Vyzkoušen výpočet zkouškových židlohodin předmětu/katedry/učitele.
Prosinec 2011 Kvůli požadavku na omezení zobrazování osobních údajů studentů zavedeny dvě verze miniSTAGu - pro přihlášené s plnou funkčností, pro nepřihlášené s omezenou.
Během 2012 Drobné úpravy, zobrazení číselníků STAGu, seznamy místností.
Leden 2013 Před počty výskytů jednotlivých hodnot v klikacích filtrovacích formulářích doplněny počty aktuálně zobrazených. Studijní plán studenta.
Únor 2013 K přehledovému grafu známek doplněno počítání průměrů.
Březen 2013 Tabulky se seznamy verzí studijních plánů pro obor, předmět, studenta,... a struktura bloků samostatně pro daný plán.
Duben 2013 V seznamech rozvrhových akcí uváděni i "další učitelé", rozvrhy (+graficky+kalendář) i pro místnosti podle masky.
Květen 2013 Doplněno vyhledávání předmětů podle názvu a podle masky. Seznamy studentů dočasně bez oboru (webové služby přestaly tento údaj poskytovat).
Listopad 2013 Filtrovací formulářík i pro grafický rozvrh, doplnění nových položek do některých interních tabulek (informace u vyučujících, kruh u studentů, anglické názvy kateder).
Prosinec 2013 Možnost zobrazit v seznamech studentů opět i číslo oboru a v seznamu předmětů katedry počty zapsaných studentů. Víceřádkový zápis parametru formát při definici vlastního výstupu z API, v API možnost vygenerovat umělou tabulku s daným obsahem.
Únor 2014 Zobrazována katedra vyhledaného vyučujícího, hledání uživatelů, doplnění nových položek do některých interních tabulek (informace u učitelů katedry, poznámka rozvrháře u akcí, konzultant a školitel u diplomek).
Duben 2014 Výpis předmětů katedry, na nichž je malý počet studentů.
Červenec 2014 Úprava vzhledu seznamu termínů, samostatná stránka pro aktuální, termíny k zápisu pro studenta. Doplněno grafické zobrazení termínů a kalendáře. Seznam společně zkoušených termínů a společně vyučovaných akcí. Zprovoznění klávesových šipek nahoru/dolu při pohybu v zadávání známek. Editace URL parametru filtr, odbarvování v klikacím formuláři.
Srpen 2014 Studenti přijíždějící na fakulty (přístupné jen koordinátorům). Víceméně interní úprava procesu přihlašování a zpracování chybových hlášek. Doplnění políčka pro jazyk ve formuláři na zadávání známek. V rozvrzích při najetí myší zvýraznění akcí ze stejné grupy. U fakult doplněny seznamy předmětů.
Prosinec 2014 Generování akreditačních formulářů pro předměty oboru, plánu, segmentu, bloku.
Leden 2015 Vykreslování počtů z filtrovacího formuláře, drobnosti (učitelé fakulty, vztah učitelů u předmětu, uznané předměty studenta zvlášť, invertování ve filtrovacím formuláři, úspěšnost zkoušení v grafickém přehledu známek).
Květen 2015 Drobnosti (signalizace omezení zápisu u rozvrhových akcí, seznam tabulek volatelných v API, opravy chybek).
Červen 2016 U diplomek více oponentů, v naklikávacím filtru existence souborů a stránka s přehledem souborů. Diplomky nabízené katedrou/učitelem. V seznamu předmětů fakulty a katedry (rozšířeném) doplněny položky do naklikávácího filtru. Vyjíždějící studenti (přístupné jen koordinátorům). V hledání studenta podle orion loginu i dřívější studia.
Říjen 2016 Doplněny nové položky u studijních programů.
Leden 2017 Doplněny QRAM položky u předmětů a další drobnosti (omezení akreditace studijního programu, přijímací položky u oboru, komu přiděleno nabízené téma diplomky).
Březen 2017 Obory (programy) garantované učitelem plus pár doplnění nových položek u předmětu a rozvrhové akce. Do chybových hlášek doplněn název volané služby.
Březen 2018 Doplnění QRAM položek u oboru. Drobné úpravy - zapracování změn ve webových službách: položky a soubory u diplomek, podíly učitelů na výuce u předmětů a rozvrhových akcí, záznam o uznávání zápočtu, vícezápisu, minimálním obsazení, kombinované formě a úrovni u sylabu předmětu apod.
Duben 2018 Doplnění drobností (školitel specialista a průběh obhajoby u diplomek, isbn u literatury předmětu, zobrazení studijního programu studentů ve vyhledávání).
Říjen 2018 V grafických rozvrzích doplněn seznam hodin časové řady. Zrušeny seznamy diplomek nabízených katedrou/učitelem (příslušná webová služba byla zrušena).
Listopad 2018 Interní úpravy kvůli novému rozhraní webových služeb STAGu "rest2".
Únor 2019 Ke studijním plánům přidány přípustné moduly (skupiny segmentů) a příslušné výpisy s jejich segmenty/bloky, předměty. Přehledy místností užívaných katedrou, fakultou či studenty fakulty a naopak výpisy kateder fakult či fakult studentů využívajících danou místnost (počty hodin vytížení místnosti). Doplnění drobností: opětovně informace o přístupnosti textu diplomky, do kalendářů doplněny i případné rozvrhové akce z cizích semestrů. Interní úpravy přihlašování kvůli změnám parametrů vracených webovými službami STAGu po přihlášení.
Duben 2020 Vzhledem k úpravě přihlašovacího procesu na serveru webových služeb se už nejde přihlásit ke STAGu WebAuthem automaticky na "jedno kliknutí".
Listopad 2020 Do API doplněny "počítací" tabulky (tabulka četností, součtů a průměrů), které umožňují shrnout obsah jiné tabulky. Do API editoru doplněno jednoduché URL-zakódovávátko.

Ovládání

...by mělo být intuitivní, snad ho prokouknete :-). Že se dá přepínat mezi roky a zobrazovat různé druhy informací je asi jasné. Kromě toho se dá pomocí odkazů vpravo nahoře přepínat na stejný druh informace ale pro "sousední řádek" z "předchozího" seznamu. Snažil jsem se také dodat odkazy na příslušné stránky portálu - to jsou ta záhadná jednotlivá písmenka v kulaté závorce na konci řádku.

A technicky:

Prezentovaná data se získávají on-line vždy až při vyžádání každé stránky, a to převážně ze serveru Webových služeb nad IS/STAG. Ten obsluhuje opakované dotazy z vyrovnávací paměti - v případě dat, která se během semestru příliš nemění, se paměť aktualizuje po 2 hodinách, zatímco u živých dat po 5 minutách (dle dokumentace ze začátku roku 2009).

Vyjadřuji velké poděkování tvůrcům Webových služeb.

Tak, a teď už můžeme začít.


miniSTAG -- M. Friesl, 2009-2020
Zdroj dat: DEMO Webové služby nad IS/STAG
2021-04-18 14:11:18